5101 Sunflower Brand Bai Mu Dan

336d4f6a4d3306ea1188c40b849f1367.jpg

5101 Sunflower Brand Bai Mu Dan

Place of origin Specification Unit
Fuzhou 150g Can
Back to White Tea